Coolify strävar efter att kyla ner planeten genom att förändra sättet vi ser på våra tak. Tak är många gånger en outnyttjad resurs som både kan göra det billigare att äga fastigheter och förbättra miljön ur ett flertal aspekter.

Vi vill göra det enklare att bygga hållbart, motverka den globala uppvärmningen och öka kostnadseffektiviteten inom byggsektorn. För att åstadkomma detta utvecklar vi en global takdatabas där alla takytor registeras och analyseras utifrån vilka klimatvänliga taklösningar som är lämpliga.

För dig som fastighetsägare underlättar detta processen av att välja rätt tak. För dig som installatör fungerar databasen som en resurs för att hitta potentiella områden att expandera till.

FAQ

Vill du veta mer om oss? Ta en titt på några vanliga frågor.